Organisatie

Om haar doelstellingen te halen, heeft de VVP haar organisatie ingericht in commissies en werkgroepen. Zij werken onder leiding, aansturing en eindverantwoordelijkheid van het bestuur.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit:
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Coördinator opleidingen
• Informatiecoördinator 
• Functionaris Belangenbehartiging
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur.
Het bestuur is gemandateerd om namens de leden besluiten te nemen, tenzij er voor een besluit een wijziging in het huishoudelijk reglement noodzakelijk is. In dat geval wordt over het besluit gestemd in de Algemene LedenVergadering (ALV) en wordt het reglement aangepast.

In het land zijn er vier regionale werkgroepen actief. Deze worden vertegenwoordigd door regiocontactpersonen. Zij organiseren één á twee keer per jaar een regionale bijeenkomst, veelal gekoppeld aan een relevant thema met een spreker. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel de VVP-leden als niet-leden en worden op de website aangekondigd.

Bepaalde structurele en incidentele taken zijn in handen van commissies. Een commissie communiceert met het bestuur via het bestuurslid met de desbetreffende portefeuille. Van de commissieleden wordt verwacht dat ze eenmaal per jaar verantwoording afleggen bij het bestuur: op de commissiedag in oktober.
Hieronder volgt het overzicht van de commissies die op dit moment werkzaam zijn:
• Ledenadministratie
• Opleiding
• Vacatures
• Belangenbehartiging
• ALV
• Kascommissie
• Redactie Nieuwsbrief