Werken

 

 

De functie van een psychodiagnostisch werkende valt onder de ondersteunende beroepen in de psychologie/orthopedagogiek. De kerntaak van de pdychodiagnostisch werkende is onderzoek bij cliënten of patiënten, bestaande uit een testafname en observatie. Dat onderzoek kan persoonlijkheid, intelligentie, beroepsinteresse of concentratie en geheugen betreffen. De onderzoeksgegevens worden vastgelegd in een verslag met een deelconclusie. Op basis van het verslag van de psychodiagnostisch werkende stelt de psycholoog of orthopedagoog een advies of behandeling vast. Naast de kerntaak verrichten veel psychodiagnostisch werkenden taken die betrekking hebben op preventie, zoals voorlichtingen en voeren zij (deel-)behandelingen uit.

Psychodiagnostisch werkenden hebben een brede theoretische basis in de psychologie/pedagogie en zijn voor een belangrijk deel praktijkgericht opgeleid. Doordat zij op de werkvloer (vaak jarenlang) specifiek gericht zijn op het onderzoek (voorafgaand aan diagnose) zijn zij als functionaris buitengewoon vaardig in het testmateriaal, de omgang met en observatie van cliënten. Door deze vakspecifieke kennis en ervaring levert de psychodiagnostisch werkende kwalitatief hoogwaardig werk. De beroepsgroep vervult hiermee een onmisbare schakel in het diagnostisch proces.
De laatste jaren werken psychodiagnostisch werkenden steeds vaker als zgn. ZZP-er. Zij kunnen voor een bepaalde periode of opdracht worden ingehuurd. Zij werken dan altijd onder verantwoordelijkheid van de psycholoog of orthopedagoog van de opdrachtgevende organisatie. De commissie zelfstandigen helpt leden die zich als zelfstandig ondernemer willen vestigen.