De Psychodiagnostisch Werkende


De psychodiagnostisch werkende is een belangrijke schakel in het diagnostische proces en vaak ook in het behandeltraject.

Het compentieprofiel bevat gedragscompetenties die betrekking hebben op:.
     professionele ontwikkeling
     kwaliteitsgerichtheid
     ethisch handelen
     methodisch werken
     zelfstandigheid
     initiatiefrijke en innovatieve houding 
     flexibiliteit
     vermogen tot samenwerken
     klantgerichtheid
     organisatiesensitiviteit
     communicatieve vaardigheden,  zowel mondeling als schriftelijk
en beroepscompetenties die betrekking hebben op:
     diagnostiek, voorbereidend, uitvoerend en verwerkend
     interventie en preventie
     rapporteren, adviseren en doorverwijzen

Het competentieprofiel kunt u hier downloaden.

Voor een korte uitleg over de functie psychodiagnostisch werkende: https://vimeo.com/133732433